Czym się kierować przy wyborze dygestoriów?

Wybór odpowiednich dygestoriów do laboratoriów czy zakładów przemysłowych to decyzja, która ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy oraz wpływu na środowisko. W niniejszym artykule omówimy cztery główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o zakupie dygestoriów: mniejsze zużycie powietrza (energooszczędność), ekologię, nowoczesny design oraz zgodność z normą PN EN 14175.

1. Mniejsze Zużycie Powietrza (Energooszczędność)

Energooszczędność jest jednym z najważniejszych aspektów, który należy brać pod uwagę podczas wyboru dygestorii. Oto, dlaczego jest to tak istotne:

Oszczędność kosztów operacyjnych

Dygestoria zużywają znaczną ilość energii elektrycznej. Wybierając modele o mniejszym zużyciu energii, możemy zredukować koszty eksploatacji. Energooszczędne dygestoria są zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.

Wpływ na środowisko

Odpowiedzialność ekologiczna jest coraz bardziej istotna. Energooszczędne dygestoria zużywają mniej energii elektrycznej, co oznacza mniejszy ślad węglowy. Wybierając takie urządzenie, przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

2. Ekologia

Ekologia i troska o środowisko to wartości, które stają się coraz ważniejsze. Wybór dygestoriów, które spełniają kryteria ekologiczne, ma istotne znaczenie:

Ograniczenie emisji substancji szkodliwych

Dygestoria powinny być projektowane tak, aby minimalizować emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Nowoczesne modele wyposażone w zaawansowane filtry i systemy rekuperacji są bardziej przyjazne dla środowiska.

3. Nowoczesny Design

Design dygestoria ma znaczenie zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki:

Motywacja personelu

Nowoczesny i estetyczny wygląd dygestoriów może wpłynąć na lepsze samopoczucie pracowników laboratoriów. Pracownicy mogą czuć się bardziej komfortowo w atrakcyjnie urządzonych pomieszczeniach, co może przekładać się na efektywność ich pracy.

Prestiż i wizerunek

Nowoczesne dygestoria świadczą o profesjonalizmie i zaawansowanych technologiach stosowanych w danej placówce badawczej lub przemysłowej. To może wpłynąć na postrzeganie instytucji przez klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

4. Zgodność z normą PN EN 14175

Norma PN EN 14175 jest kluczowym punktem odniesienia dla dygestoriów w laboratoriach. Wybierając dygestoria zgodne z tą normą, możemy być pewni, że spełni ona określone standardy bezpieczeństwa i wydajności.

Bezpieczeństwo użytkowników

Norma PN EN 14175 zawiera przepisy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania dygestoriów, w tym wymagania dotyczące wentylacji, filtracji i materiałów stosowanych w produkcji.

Jakość i wydajność

Dygestoria zgodne z normą PN EN 14175 muszą spełniać surowe kryteria dotyczące jakości i wydajności, co zapewnia niezawodność i precyzję w procesach laboratoryjnych.

Podsumowanie

Wybór odpowiednich dygestoriów to kluczowa decyzja, która ma wpływ na efektywność pracy i ochronę środowiska. Przy wyborze dygestoriów warto brać pod uwagę ich energetyczną efektywność, wpływ na ekologię, nowoczesny design oraz zgodność z normą PN EN 14175. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne, efektywne i ekologiczne warunki pracy w laboratoriach i innych miejscach, gdzie dygestoria są nieodłącznym elementem procesów badawczych czy produkcyjnych.

Jak zaprojektować meble w laboratorium: Normy i Wytyczne

Laboratoria są miejscem, gdzie nauka i badania odgrywają kluczową rolę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, efektywności i funkcjonalności, projektowanie mebli laboratoryjnych wymaga szczególnego podejścia oraz uwzględnienia obowiązujących norm i wytycznych. W tym artykule omówimy, jak zaprojektować meble do laboratorium, uwzględniając istotne aspekty związane z bezpieczeństwem i efektywnością pracy, oraz przedstawimy najważniejsze normy, które należy przestrzegać.

1. Bezpieczeństwo jako priorytet

Bezpieczeństwo jest najważniejszym aspektem, który należy uwzględnić podczas projektowania mebli laboratoryjnych. W laboratoriach występują różnego rodzaju substancje chemiczne, urządzenia i procesy, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenia dla pracowników. Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę:

Norma PN-EN 14727:2015

Norma ta określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa mebli laboratoryjnych. Zgodnie z nią meble laboratoryjne powinny być stabilne, odporne na działanie chemicznych substancji oraz posiadać odpowiednie oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Norma PN-EN 13150:2009

Określa wymagania dotyczące mebli laboratoryjnych.

Norma PN-EN 13150:2009

Norma PN-EN 14056:2003, która dotyczy „Zaleceń dotyczących projektowania i instalowania mebli laboratoryjnych”, stanowi ważne wytyczne przy projektowaniu mebli do laboratorium. Oto, jakie aspekty tej normy można uwzględnić w projektowaniu mebli laboratoryjnych:

Materiały odporne na korozję

Meble laboratoryjne powinny być wykonane z materiałów odporowych na korozję, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kontaktami z agresywnymi substancjami chemicznymi. Chemoodporne laminaty, stal nierdzewna oraz specjalne powłoki powinny być stosowane w produkcji mebli do laboratorium.

Ergonomia

Ergonomia stanowi istotny element projektowania mebli laboratoryjnych. Meble powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników, zapewniając wygodę pracy i minimalizując ryzyko kontuzji wynikających z długotrwałego użytkowania.

2. Funkcjonalność i efektywność pracy

Mebel laboratoryjny powinien być zaprojektowany tak, aby umożliwiał skuteczne przeprowadzanie eksperymentów i badań. Warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Modułowość

Meble laboratoryjne powinny być modułowe, co pozwoli na łatwe dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb laboratoryjnych. Możliwość przenoszenia i rozbudowy mebli jest kluczowa dla efektywności pracy w laboratoriach.

Przechowywanie i organizacja

Projektując meble do laboratorium, należy uwzględnić potrzebę przechowywania i organizacji sprzętu, substancji chemicznych oraz dokumentacji. Szafki, półki i inne rozwiązania organizacyjne powinny być dostępne i funkcjonalne.

3. Normy dotyczące materiałów

Istnieją normy dotyczące materiałów używanych do produkcji mebli laboratoryjnych. Należy wybierać materiały, które spełniają określone wymagania, takie jak odporność na działanie substancji chemicznych oraz łatwość czyszczenia i dezynfekcji.

Podsumowanie

Projektowanie mebli laboratoryjnych to zadanie wymagające uwzględnienia wielu czynników, w tym bezpieczeństwa, funkcjonalności i zgodności z normami. Zapewniając meble zgodne z obowiązującymi normami, można zapewnić nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale także efektywność pracy w laboratorium. Przy wyborze mebli do laboratorium zawsze warto konsultować się z ekspertami i dostawcami, którzy mają doświadczenie w projektowaniu mebli spełniających najwyższe standardy. I tutaj chętnie w tej kwestii Państwu pomożemy.

    Napisz do Nas