AERO GREEN


Seria innowacyjnych dygestoriów niewymagających podłączenia do wentylacji. Dzięki współpracy z Erlab zaprojektowaliśmy nowoczesne, energooszczędne dygestorium z możliwością adaptacji do niemal każdych warunków instalacyjnych.

Rysunek techniczny
 • Bezpieczeństwo
  Testowane zgodnie z: AFNOR NF X 15 211, EN 14175-3, ASHRAE 110:1995
 • Oszczędności kosztów
  Eliminuje systemy nawiewu i wyciągu powietrza. bardzo niskie zużycie energii. Niskie koszty operacyjne. Obniżone koszty inwestycji.
 • Elastyczny
  System niezależny, nie wymaga przewodów. Elastyczność w planowaniu laboratorium. Łatwe do przeniesienia.
 • Przyjazny dla środowiska
  Do atmosfery nie przedostają się żadne zanieczyszczenia. Eliminuje emisję CO2 związaną z produkcją energii.

Korzyści z technologii filtracji GH

Możliwości związane z bezpieczeństwem podsumowują korzyści z technologii filtracji GH firmy Erlab, która pozwala dygestorium AERO GREEN SAFETY działać znacznie lepiej niż zwykłe dygestorium bez kanału wentylacyjnego. Bezpieczeństwo użytkownika jest zapewnione, ponieważ nie ma potrzeby polegania na praktykach użytkownika ani na modyfikacjach w celu uniknięcia niebezpiecznych warunków

Te zabezpieczenia obejmują: uniwersalny filtr, który jednocześnie może zatrzymywać wiele rodzajów substancji chemicznych, zestaw zaawansowanych czujników, łatwe narzędzia do monitorowania stanu dygestorium w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia o konieczności konserwacji. Dzięki filtrom Unisorb firmy Erlab, które pozwalają na jednoczesną obsługę rozpuszczalników, kwasów i zasad, dygestorium AERO GREEN SAFETY może być stosowane w szerokim zakresie zastosowań związanych z chemią ogólną, badaniami oraz zastosowaniami związanymi z odciąganiem oparów.

Filtracja

Filtracja
The AERO GREEN SAFETY fume hood is equipped with Erlab Neutrodine Unisorb filters.
This next generation filter is capable of unprecedented capacity and is the most comprehensive carbon f

Dygestorium AERO GREEN SAFETY jest wyposażone w filtry Erlab Neutrodine Unisorb. Ten filtr nowej generacji ma niezrównaną pojemność i jest najbardziej kompleksowym filtrem węglowym dostępnym na rynku.

Korzystaj z unikalnego projektu firmy Erlab oraz nauki stojącej za nowymi filtrami Neutrodine Unisorb. Od koncepcji, przez projekt, aż do produkcji, każdy filtr Neutrodine Unisorb podlega określonemu protokołowi bezpieczeństwa, aby zapewnić doskonały wynik. Każdy filtr jest dostarczany z unikalnym certyfikatem jakości.

Unikalna formuła węglowa, specjalnie stworzona przez naukowców firmy Erlab, posiada niezrównaną pojemność retencji. Te usprawnienia są imponujące w przypadku cząsteczek znanych z trudności w zatrzymywaniu, takich jak lekkie, polaryzowane związki organiczne lotne (o niskiej masie cząsteczkowej i niskim punkcie wrzenia, np. etanol, aceton, dietyleter).

Ryzyko desorpcji jest eliminowane dzięki unikalnej strukturze granulek węglowych.
Wykorzystuje wiele warstw technologii zaprojektowanych przez firmę Erlab do przekształcania cząsteczek, umożliwiając jednoczesne adsorpcję rozpuszczalników, kwasów i zasad w laboratoriach chemii organicznej, nieorganicznej, analitycznej, fizycznej i ogólnej.
Zaprojektowany z unikalną kasetą filtrującą, która zapobiega przesuwaniu się i kanałowaniu węgla, co znacznie zwiększa efektywność filtra.
Wysoka pojemność retencji zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz oszczędności operacyjne. Dla zastosowań wykorzystujących amoniak, można dodać dodatkową warstwę.


Detekcja
Zespół czujników zapewnia bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym poprzez:
– Wykrywanie przełomu głównego filtra w przypadku par rozpuszczalników, kwasów i formaldehydu. ~ Dowód optymalnej jakości powietrza na wylocie z filtra.
– Monitorowanie prędkości przepływu powietrza w obszarze roboczym. ~ W celu zapewnienia optymalnego ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania substancji.
– Monitorowanie pozycji okna osłonowego. ~ W celu przestrzegania dobrych praktyk laboratoryjnych.
– Powiadomienie o awarii wentylatora.


Detekcja
Zespół czujników zapewnia bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym poprzez:
– Wykrywanie przełomu głównego filtra w przypadku par rozpuszczalników, kwasów i formaldehydu. ~ Dowód optymalnej jakości powietrza na wylocie z filtra.
– Monitorowanie prędkości przepływu powietrza w obszarze roboczym. ~ W celu zapewnienia optymalnego ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania substancji.
– Monitorowanie pozycji okna osłonowego. ~ W celu przestrzegania dobrych praktyk laboratoryjnych.
– Powiadomienie o awarii wentylatora.


Detekcja
Zespół czujników zapewnia bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym poprzez:
– Wykrywanie przełomu głównego filtra w przypadku par rozpuszczalników, kwasów i formaldehydu. ~ Dowód optymalnej jakości powietrza na wylocie z filtra.
– Monitorowanie prędkości przepływu powietrza w obszarze roboczym. ~ W celu zapewnienia optymalnego ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania substancji.
– Monitorowanie pozycji okna osłonowego. ~ W celu przestrzegania dobrych praktyk laboratoryjnych.
– Powiadomienie o awarii wentylatora.
– Monitorowanie wilgotności i temperatury. ~ W celu zapewnienia maksymalnej efektywności jednostki filtrującej i powiadomienia w przypadku nietypowych warunków środowiskowych.

Alarmy dźwiękowe/wizualne informują o przełamaniu filtra, awarii wentylatora, wysokim położeniu okna osłonowego oraz wysokiej temperaturze (co może wskazywać na pożar).
Inteligentna technologia typu „plug and play” rejestruje numer seryjny, cykl życia filtra oraz status (pierwotny lub wtórny) filtra, aby dostarczyć informacji w czasie rzeczywistym i zapobiec ponownej instalacji nasyconego filtra.

Komunikacja

System Smart Command firmy Erlab daje Ci pełną kontrolę w zasięgu Twoich palców. Kompaktowy, prosty panel dotykowy informuje użytkownika, że dygestorium działa w bezpieczny sposób i osiąga optymalną wydajność.
Aby sprawdzić stan dygestorium, zmienić ustawienia lub wyświetlić/pobrać historię, po prostu uzyskaj dostęp za po

System Smart Command firmy Erlab daje Ci pełną kontrolę w zasięgu Twoich palców. Kompaktowy, prosty panel dotykowy informuje użytkownika, że dygestorium działa w bezpieczny sposób i osiąga optymalną wydajność.
Aby sprawdzić stan dygestorium, zmienić ustawienia lub wyświetlić/pobrać historię, po prostu uzyskaj dostęp za pośrednictwem Bluetooth, WiFi lub Ethernet.


Testowanie skuteczności filtracji

Filtry Neutrodine zostały przetestowane zgodnie z normą AFNOR NFX 15-211. W trakcie testów filtry okazały się skuteczniejsze od jakiegokolwiek filtra węglowego dostępnego na rynku.


KARTA TECHNICZNA

  Napisz do Nas