Chłodziarki Q-Cell


Możliwości
Chłodziarki Q-Cell wywodzą się z bezpośrednio z serii cieplarek laboratoryjnych i są dostępne w podobnej gamie rozmiarów – od 140 do 1400 litrów. Zasadniczą różnicą jest brak układu ogrzewania wnętrza, co pozwala ograniczyć koszty jednocześnie zachowując najwyższe parametry stabilności i jednorodności temperatury gwarantowane przez wymuszony obieg powietrza.
Zakres temperatur pracy wynosi standardowo 0 do +15°C.

Sterowanie
Sterownik urządzenia jest tożsamy z zastosowanym w cieplarkach serii Q-Cell – patrz opis na poprzednich stronach.

Zabezpieczenia
Standardowo chłodziarki Q-Cell CHL są wyposażone w alarmy informujące o zaniku napięcia, otwarciu drzwi komory oraz uszkodzeniu czujnika temperatury.  Opcjonalnie dostępny jest alarm przekroczenia dopuszczalnej odchyłki od temperatury zadanej.

Oprogramowanie
Podobnie jak przy cieplarkach zastosowanie znajduje oprogramowanie Q-Soft, służące do rejestracji, wizualizacji oraz raportowania procesów przebiegających wewnątrz komory roboczej chłodziarki.

Opcje dodatkowe:

Oświetlenie wnętrza
Wewnętrzne gniazda 230 V
Otwór inspekcyjny
Szklane drzwi wewnętrzne (z wyjątkiem Q-Cell 45)
Przeszklone drzwi zewnętrzne (niektóre modele od 500 w górę)
Zamek drzwi
Alarm odchyłki od temperatury zadanej
Kółka jezdne
Oprogramowanie Q-Soft
Wzorcowanie urządzenia w laboratorium akredytowanym
Sterownik krokowy
Fotoperiod (oświetlenie z możliwością symulacji dnia i nocy)


KARTA TECHNICZNA

    Napisz do Nas