Q-MSystem


 Q-MSystem to bezprzewodowy system rejestracji temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, który powstał w celu usprawnienia automatycznego gromadzenia danych. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest stały nadzór nad parametrami procesu. Pomiary wykonywane są z dużą precyzją i niezawodnością przy użyciu nowoczesnych przetworników, a następnie zapisywane w nieulotnej pamięci. W momencie przekroczenia zadanego parametru następuje sygnalizacja sygnałem świetlnym, dźwiękowym lub
w postaci komunikatu SMS na telefon komórkowy. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii łączności bezprzewodowej w wolnym paśmie częstotliwości ISM, niepotrzebne stało się kosztowne i kłopotliwe okablowanie.

 • bezpieczeństwo przesyłu danych
 • ciągły pomiar niezależny od przerw zasilania czy też działania komputera
 • bezproblemowa rozbudowa systemu o kolejne punkty pomiarowe
 • szerokie spektrum alarmów
 • przyjazna dla użytkownika obsługa oprogramowania
 • bezprzewodowa transmisja danych
 • pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia


Stały monitoring parametrów których oczekujesz Zasada działania

1.  Zasięg do 200 metrów*
2.  Wygodne połączenie poprzez USB
3.  Innowacyjny sposób komunikacji
4.  Powiadomienia SMS
5.  Oprogramowanie przyjazne użytkownikowi
6.  Temperatura, wilgotność oraz ciśnienie wyświetlane na bieżąco
7.  Diody sygnalizujące różne tryby pracy i alarmy (tylko w przypadku bazy)
8.  Przechowywanie 85 tys. pomiarów – baza
9.  Przechowywanie 50 tys. pomiarów – moduł
10. Ergonomiczne uchwyty

* w otwartej przestrzeni

System składa się z jednostki centralnej (Q-MSystem Base), połączonej bezpośrednio z komputerem za pomocą kabla oraz określonej ilości modułów pomiarowych (Q-MSystem Module) zbierających dane za pomocą czujników. Transmisja pomiędzy modułami a bazą odbywa się drogą radiową.

Moduły pomiarowe (Q-MSystem Module)
wyświetlacz LCD wskazujący bieżące parametry, stan baterii i inne komunikaty/ustawienia, dodatkowa wewnętrzna pamięć na 50 000 pomiarów, możliwość programowania interwału rejestracji temperatury 1s-24 h, dźwiękowy oraz optyczny alarm sygnalizujący  przekroczenie wartości zadanej, akumulatory podtrzymujące pracę w momencie zaniku napięcia zasilającego, wersje jednokanałowe (jeden punkt pomiarowy) oraz dwukanałowe (dwa punkty pomiarowe).

Czujniki
Czujniki umożliwiające rejestrację temperatury powietrza lub cieczy dla modułów RT1 lub RT2:

Czujnik TC – zakres -200C do +600C

Czujnik TD – zakres -1000C do +2000C

Czujnik K – zakres 00C do +12000C

Czujniki umożliwiające rejestracje wilgotności i temperatury powietrza dla modułów RTH1 lub RTH2

Czujnik HA – zakres temperatury -100C do +600C / zakres wilgotności 0%-100% RH

Czujniki umożliwiające rejestracje wilgotności, temperatury i ciśnienia powietrza dla modułu RPTH

Czujnik HA – zakres temperatury -100C do +600C / zakres wilgotności 0%-100% RH / zakres ciśnienia 750-1200 hPa.

Długość przewodu każdego czujnika to 2 m (za dopłatą można wykonać dłuższe).

Baza pomiarowa (Q-MSystem Base)
gromadzi dane ze wszystkich modułów, podstawowa pojemność nieulotnej pamięci 85 000 pomiarów – można ją rozszerzyć, autonomiczne działanie, do którego nie jest wymagana ciągła praca komputera, możliwość powiadamiania SMS-em o przekroczeniach (po dołączeniu modułu GSM), podłączenie do komputera poprzez USB, akumulatory podtrzymujące pracę w momencie zaniku napięcia zasilającego, diody informujące o połączeniu z komputerem, modułami oraz pracy awaryjnej.

Oprogramowanie

Oprogramowanie w języku polskim, z prostym w obsłudze interfejsem, umożliwia nadzorowanie i kierowanie pracą systemu rejestracji.

Monitoring
prezentacja bieżących parametrów systemu (temperatura, wilgotność, ciśnienie, napięcie zasilania, itp.), wyświetlanie zbiorczej informacji o punktach pomiarowych w których nastąpiło przekroczenie wartości zadanej (alarm).

Rejestracja
zapis danych do nieograniczonej ilością pomiarów komputerowej bazy danych,
archiwizacja danych.

Raportowanie
możliwość utworzenia raportu bieżącego oraz archiwalnego w postaci tabeli danych lub wykresu, możliwość utworzenia zestawienia  raportu zbiorczego z całego systemu,
możliwość eksportu danych do różnych formatów.

Konfiguracja i parametryzacja
dostępne zaawansowane funkcje parametryzacji systemu umożliwiające dopasowanie do potrzeb użytkownika. Oprogramowanie pracuje zgodnie z zasadami GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej).

Dostęp do Q-MSystem Online (za dopłatą – licencja Corporate)

 • dodatkowa rejestracja danych na serwerze www, 
 • dostęp (24h/dobę) do danych (bieżących i archiwalnych, tabel/wykresów) z dowolnego urządzenia (komputera, tabletu, telefonu, itp.) z dowolnego miejsca, 
 • możliwość konfiguracji alarmów SMS/E-mail (realizowanych poprzez serwer www – bez konieczności używania własnej karty SIM). 

Gwarancja jakości
Do każdego modułu jest możliwość otrzymania świadectwa wzorcowania wydanego przez Laboratorium Akredytowane PCA.
Produkt posiada 24-miesięczną gwarancję podstawową, dodatkowo jest możliwość podpisania rozszerzonych umów serwisowych. Zapewniamy również bezpłatne wsparcie powdrożeniowe.

Obraz zawierający Sprzęt medyczny, elektronika, przewód, metr

Opis wygenerowany automatycznie

Moduł dwukanałowy

Obraz zawierający elektronika, metr

Opis wygenerowany automatycznie

Moduł jednokanałowy

Obraz zawierający router

Opis wygenerowany automatycznie

Jednostka bazowa

Obraz zawierający design

Opis wygenerowany automatycznie przy średnim poziomie pewności

Q-MSystem

Obraz zawierający komputer, design

Opis wygenerowany automatycznie

Schemat działania


KARTA TECHNICZNA

  Napisz do Nas